Nordek

Auktoriserad Redovisningskonsult
Medlem i SRF Konsulternas Förbund
SRFny.jpg

Vi erbjuder

 • Hjälp vid nystart av företag.
 • Traditionella tjänster som redovisning, bokslut och deklarationer.
 • Ekonomistyrning i form av olika analyser, budgetar, åtgärdsförslag mm.
 • Datorisering av Dina administrativa rutiner.
 • Hjälp med att förmedla kontakter för juridiska tjänster, försäkringar och finansiering.
 • Samarbete med godkända och auktoriserade revisorer.

Vår affärsidé är

 • Att vara småföretagarens rådgivare och samtalspartner.
 • Att utföra högkvalitativa tjänster inom vårt affärsområde.
 • Att hjälpa kunden inom dennes problem- och utvecklingsområden.

Trygghet för kunden

 • Dokumenterad lång och allsidig erfarenhet inom yrket.
 • Hög utbildning inom företagsekonomi, beskattning och handelsrätt samt fortbildning inom dessa områden.
 • Tillgång till de bästa skatte- och redovisningsexperterna i Sverige.
 • Tystnadsplikt beträffande uppgifter som inhämtas i vår yrkesutövning.
 • Ansvarsförsäkring mot förmögenhetsskada. En försäkring som skyddar Dig som kund i händelse av att Din konsult gör ett misstag som får ekonomiska konsekvenser.

Nordek

 

BERIT NORDH - KATARINA NORDH - SIGGE NORDH


Fanthyttan Västra Gården 614, 711 96 Storå
Telefon: 0581-510 75

Fax: 0581-510 76
E-post: info@bnordek.se


Copyright © 2017 bnordek